Шеметна Варна

Шеметна Варна е отборна състезателна игра, в която всеки отбор преминава през разпределени из Морската градина пунктове, на които изпълнява задания от различен тип – физически, логически задачи, за добра комуникация между отбора, както и за креативно мислене. При успешно изпълнение на заданието на даден пункт, отборът получава парченце от крайния пъзел. Целта на играта е да се открие финалът на състезанието, а къде е той става ясно като се реши крайният пъзел. Отборите, финиширали първи и изпълнили заданията най-бързо, са победители в състезанието и получават награди. Всеки отбор сам определя своята печеливша стратегия за обхождане на пунктовете и изпълнение на заданията.


Следваща Стъпка

Това е младежки форум е насочен към ученици от горните класове и цели:
1) да им помогне в избора на професионално направление;
2) да ги запознае какви качества и способности са необходими за дадена професия;
3) да постави основите на лична комуникация със специалисти в дадена област. Събитието включва 10 панела в специалностите: Предприемачество, IT и софтуерно инженерство, Архитектура, Медицина, Физика и Математика, Право, Психология и социални дейности, Инженерни науки, Икономика и Морски специалности. Във всеки панел участват студент и лектор-професионалист, които с ентусиазъм ще:
1) споделят личната си история;
2) разказват за възможностите, трудностите и успехите в кариерното си развитие. След това всеки лектор разполага с отделна зала за своята работилница, в която ще може да предостави на по-заинтригуваните младежи в неговата сфера:
1) още лични истории;
2) казуси или интересни задачи;
3) възможност за лична комуникация с отделните участници. Възползвай се от знанията и опита на едни от най-амбициозните и умели студенти и професионалисти! Последвай ги по пътя към успеха!


Купи и Дари

Кампанията „Купи и Дари” дава възможност на всички, които искат, да подкрепят социално слаби групи от обществото ни, споделяйки празничната си трапезата с тях.
Пазарувайки за себе си, може да купите и хранителни продукти за децата и възрастните хора от домовете, като списъкът с тези продукти е предоставен лично от тях.
Кампанията се организира от Ротаракт клуб Варна-Евксиноград и Ротаракт клуб Варна. Ротаракт е повече от служба на обществото, целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество.