Green Week И през 2015г. Ротаракт клуб „Варна-Евксиноград“ взе участие в Green Week Project. В двора на СОУ за деца с нарушено здрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ бяха посадени 7 магнолиеви храстчета. Продължение на проекта бе повторното им наторяване през есента.
© 2016 ROTARACT VARNA-EUXINOGRAD ALL RIGHTS RESERVED