Борд
Президент Георги Кърджилов Вицепрезидент Надежда Панова Секретар Стоян Михалев Ковчежник Аркан Аптурахман Церемониалмайстор Виктория Георгиева
Членове
Джулия Данаилова член Ивайло Андонов член Иван Лазаров Чартър Президент
Анелия Калчева Президент 2013/2014 Александър Мазнев член
Иван Илиев член Илина Дякова член Инна Панкова член Кристиян Бегажев член Магдалена Малчева член
Михаил Методиев член Никол Войчева член Павел Софрониев член Симеон Спасов член Станислав Милков член
Христина Терзиева Президент 2012/2013
© 2016 ROTARACT VARNA-EUXINOGRAD ALL RIGHTS RESERVED