Размяна на писма с Ротаракт клуб „Манчестър-Интернешънъл“ В началото на януари 2016г. членовете на Раторакт клуб „Варна-Евксиноград“ и Ротаракт клуб „Манчестър-Интернешънъл“ си размениха традиционни писма с цел опознаване на новите членове. Двата клуба се побратимиха още през 2014г. и осъществявайки проекта „Книги отвъд граници“, спечелиха второ място на Twin Club Awards през 2015г. в Букурещ.
© 2016 ROTARACT VARNA-EUXINOGRAD ALL RIGHTS RESERVED