Илина Дякова член За мен: години: 21 образование: Софийски Университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право" (2012-2017) Първа езикова гимназия, Варна (2007-2012) заемана в клуба длъжност: член членство в клуба: ноември 2014 Контакт
© 2016 ROTARACT VARNA-EUXINOGRAD ALL RIGHTS RESERVED